Punjab kundeklubb vilkår og betingelser

Firma: Punjab Tandoori (Patiala House)

Adresse: Grønland 24 0188 Oslo

Epost: punjab_tandoori@hotmail.com

Tlf: 22172086

Orgnr: 915 542 050

Om kundeklubben

Punjabs kundeklubb er et fordels- og lojalitetsprogram for kunder som har registrert seg som medlem. Ved å registrere deg som medlem, samtykker du til vilkårene beskrevet her.

Om medlemskapet

For å bli medlem av kundeklubben må du godta medlemsvilkårene. Medlemskap i Punjabs kundeklubb er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 16 år. Ved innmelding må du registrere deg med norsk mobilnummer og navn. Du er ansvarlig for at opplysninger du gir om deg selv er korrekte og oppdaterte til enhver tid.

Mobilnummer anvendes som medlemsnummer, dette fungerer som din identifikator. Som medlem av kundeklubben vil du motta tilbud forbeholdt medlemmer. Fordelene medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves og deles av andre.

For å melde deg ut av kundeklubben så må du logge deg inn via takeaway.punjabtandoori.no og sette medlemskap i kundeklubben til inaktiv. Kontakt oss via tlf eller epost hvis du opplever problemer med dette.

Vilkårenes varighet

Vilkårene gjelder fra april 2023 og erstatter alle tidligere vilkår for medlemskap i kundeklubben. Som medlem kan du melde deg ut med umiddelbar virkning. Vi forbeholder oss retten til, uten varsel, å endre medlemsvilkårene for kundeklubben. Endringer vil bli kommunisert på denne nettsiden. Vi forbeholder oss retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte denne kundeklubben. Dersom kundeklubben må avvikles grunnet lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan kundeklubben uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Vi kan si opp avtalen med deg med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

Øvrige vilkår og betingelser

Se generelle Vilkår og betingelser for informasjon om øvrige vilkår og betingelser som gjelder.